Vui lòng đăng nhập trước để chơi trò chơi
MIỀN BẮC   MIỀN TRUNG / MIỀN NAM
TÊN TRÒ CHƠI  KIỂU CƯỢC TỐI THIỂU CƯỢC TỐI ĐA TỈ LỆ   TÊN TRÒ CHƠI  KIỂU CƯỢC TỐI THIỂU CƯỢC TỐI ĐA TỈ LỆ
BAO LÔ LÔ 2 SỐ  VND    27,000  VND   500,000 3.629   BAO LÔ LÔ 2 SỐ  VND    18,000  VND   500,000 5.444
LÔ 2 SỐ 1K  VND      1,000  VND   500,000 3.649   LÔ 2 SỐ 1K  VND      1,000  VND   500,000 5.445
LÔ 3 SỐ  VND    23,000  VND   500,000 960   LÔ 3 SỐ  VND    17,000  VND   500,000 960
LÔ 4 SỐ  VND    20,000  VND   500,000 8880   LÔ 4 SỐ  VND    16,000  VND   500,000 8880
ĐẦU ĐUÔI ĐẦU  VND      1,000  VND   500,000 9.8   ĐẦU ĐUÔI ĐẦU  VND      1,000  VND   500,000 9.8
ĐUÔI  VND      1,000  VND   500,000 9.8   ĐUÔI  VND      1,000  VND   500,000 9.8
ĐÁNH ĐỀ ĐỀ ĐẶC BIỆT  VND      1,000  VND   500,000 99   ĐÁNH ĐỀ ĐỀ ĐẦU  VND      1,000  VND   500,000 98
ĐỀ ĐẦU ĐẶC BIỆT  VND      1,000  VND   500,000 98   ĐỀ ĐẶC BIỆT  VND      1,000  VND   500,000 98
ĐỀ GIẢI 7  VND      4,000  VND   500,000 98   ĐỀ ĐẦU ĐUÔI  VND      1,000  VND   500,000 98
GIẢI NHẤT  VND      1,000  VND   500,000 98   LÔ XIÊN XIÊN 2  VND      1,000  VND   500,000 25
LÔ XIÊN XIÊN 2  VND      1,000  VND   500,000 16   XIÊN 3  VND      1,000  VND   500,000 150
XIÊN 3  VND      1,000  VND   500,000 65   XIÊN 4  VND      1,000  VND   500,000 750
XIÊN 4  VND      1,000  VND   500,000 180   3 CÀNG 3 CÀNG ĐẦU  VND      1,000  VND   500,000 960
3 CÀNG 3 CÀNG ĐẦU  VND      1,000  VND   500,000 960   3 CÀNG ĐUÔI  VND      1,000  VND   500,000 960
3 CÀNG ĐUÔI  VND      1,000  VND   500,000 960   3 CÀNG ĐẶC BIỆT  VND      1,000  VND   500,000 960
3 CÀNG ĐẶC BIỆT  VND      1,000  VND   500,000 960   LÔ TRƯỢT TRƯỢT XIÊN 4  VND      1,000  VND   500,000 1.8
LÔ TRƯỢT TRƯỢT XIÊN 4  VND      1,000  VND   500,000 2.3   TRƯỢT XIÊN 8  VND      1,000  VND   500,000 3.3
TRƯỢT XIÊN 8  VND      1,000  VND   500,000 8   TRƯỢT XIÊN 10  VND      1,000  VND   500,000 4.3
TRƯỢT XIÊN 10  VND      1,000  VND   500,000 12   4 CÀNG 4 CÀNG ĐẶC BIỆT  VND      1,000  VND   500,000 8880
4 CÀNG 4 CÀNG ĐẶC BIỆT  VND      1,000  VND   500,000 8880          


Điều khoản và điều kiện

* Người chơi có thể đặt cược tối đa 500k/số đề
* Người chơi có thể đặt cược tối đa 30 số/kiểu
* Không được sử dụng 1 IP, thiết bị để đặt cược nhiều tài khoản.
* K9Win có thể toàn quyền quyết định với những thành viên vi phạm điều khoản.